HDAÅ01341U ÅU DAN; Sprog og kontekst

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language and Context

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

KA-sidefag:

2019-ordningen


Studieordningen findes her.

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet grammatik og tekst.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 154,5
  • Holdundervisning
  • 48
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages på BA-niveau under Dansk BA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio jf. de særlige bestemmelser i studieordningen