HDAÅ01331U ÅU DAN; Litteraturanalyse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Litteraturanalyse giver forståelse af litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver. Du tilegner dig viden om litteraturens hovedgenrer og om litteraturanalysens seks hoveddimensioner: udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik. Du lærer at beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi. Du lærer desuden at formidle dine analytiske iagttagelser og reflektere teoretisk og metodologisk over andres analyser.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

BA-sidefag:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 154,5
  • Holdundervisning
  • 48
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 bundne hjemmeopgaver på i alt 11-15 normalsider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave