HDAÅ01244U  ÅU Medieanalyse 2 - Medieteori og kontekst (forår 2019)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Media Analysis 2 – Media Theory and Context

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og medieteoretiske kontekst.
  • Færdigheder i at analysere medieprodukter i disse kontekster
  • Kompetencer i at forholde sig metodisk reflekteret til sin egen analytiske praksis

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • I alt
  • 27