HBAB0001FU  BAL, Balkans historie og kulturhistorie (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

History and Cultural History of the Balkans

Uddannelse

Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelser

BA 2018-studieordning:
Balkans historie og kulturhistorie (fagelementkode HBAB01161E)

BA 2015-studieordning:
Balkans historie og kulturhistorie (fagelementkode HBAB00711E)

BA-tilvalg i Østeuropastudier 2007-ordning:
Emne I: Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Emne II: Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Vil blive annonceret i Absalon

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​russisk/​

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5