HBAÆ0100EU  ØST, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk propædeutik A (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian propaedeutics A

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen

Kursusindhold

Introduktion til bosnisk/kroatisk/serbisk sprog

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Propædeutik A (aktivitetskode )

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5