HBAÆ0100EU ØST, Propædeutik A Bosnisk/Kroatisk/Serbisk (E24)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bosnian, Croatian, Montenegrin, Serbian Propaedeutics A

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2019-ordningen
Kursusindhold

Den studerende lærer både at kommunikere mundtligt i samtalesituationer, der omhandler almindelige gøremål og at læse og skrive simple tekster på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk. Bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk er en gruppe af sprog, der tales i store dele af det tidligere Jugoslavien, nemlig Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro. Forskellene mellem de i dag fire officielle sprog ligger i detaljen.

Som studerende vil man lære at forstå alle fire, men det anbefales at man ganske tidligt i forløbet beslutter sig for hvilket af de fire sprog man ønsker at tale.  Om der vitterligt er tale om fire forskellige sprog er primært et politisk spørgsmål. Faktum er at de i størsteparten af det 20. århundrede gik under det fælles navn serbokroatisk. 

Som kursusdeltager opnår du de kommunikative færdigheder, nævnt ovenfor, ved at arbejde med at lytte til, gentage, læse og samtale om tekster og lydfiler i timerne.  Forståelsen for og evnen til at danne sætninger på bosnisk/kroatisk/serbisk får man som studerende også ved at arbejde med skriftlige og mundtlige hjemmeopgaver som herefter gennemgås i timerne. Indlæringen af et ordforråd (ca. 40 ord om ugen) og bøjninger opnår man dels gennem ovennævnte aktiviteter, men også gennem udenadslære. 

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Propædeutik A (aktivitetskode HBAÆ00051)

Kompendiet ”Propædeutik – Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk” udarbejdet af Martin Schou Madsen (Campusprint) samt mediefiler og andet materiale, der gøres tilgængeligt for kursusdeltagere efter semesterstart.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
sproglaboratorieøvelser, skriftlige opgaver, oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, udenadslære samt dialog mellem underviser og studerende.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse