HAUK0037FU AUD; Fordybelseskursus B: Auditiv elektrofysiologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Auditory Electrophysiology

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Elektrofysiologiske målemetoder bruges i mange kliniske sammenhænge, f.eks., hørescreening og tærskelbestemmelsen. Kurset vil tage udgangspunkt i forskellige kliniske målinger, bl. a. auditiv hjernstamsrespons, ASSR, og de kortiskesvarer. Der vil blive sat fokus på måleprincipper, den auditive nervebane, nyere fremskridt inden for stimulering samt indspilningsparametre. Det vil også blive taget hensyn til, hvordan de forskellige målinger kan bruges i forskningssammenhænge og hørerehabilitering. Kurset vil være egnet til studerende med interesse for audiologi.

 

Som udgangspunkt regner vi med, at I har bestået Audiologi 1 - teknisk og medicinsk audiologi.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
 

Viden om

 • Auditiv elektrofysiologi og de underliggende kliniske høreproblemer der kan udredes med diverse typer målinger
 • Nyere anvendelsesområder inden for elektrofysiologi og hvornår det er passende at bruge givet målemetoder.

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i elektrofysiologi på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt
 • Kunne diskutere elektrofysiologiske resultater i lyset af andre udrednings- og målemetoder inklusive audiogram.

 

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for audiologi herunder auditiv elektrofysiologi
 • formidle audiologopædisk specialviden til patienter/borger samt kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i målemetoder indenfor auditiv elektrofysiologi på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle den opnåede viden til patienter/borger og kolleger.


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning og hands-on i lingvistisk laboritorium
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen