HAUK0036FU AUD; Fordybelseskursus C: Rehabilitering af børn med høretab (evidensbaseret praksis)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Rehabilitation of Children with Hearing Loss (evidence based practice)

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis i pædiatrisk audiologi.

Kurset giver indsigt i de neurologiske faktorer, der danner baggrund for rehabiliteringspraksis. Relevant og opdateret forskning på området pædiatrisk audiologi vil blive gennemgået. Der vil blive mulighed for fordybelse i den audiologiske grundviden i rehabiliteringen af børn med høretab, hvilket inkluderer audiogrammet, typer af høretab generelt, forskellige typer af høreteknologi og pædagogiske overvejelser. Kurset giver indblik i nyere forskningsstudier om rehabilitering af børn med høretab og vil desuden give indblik i principperne og praksis i metoden Auditory Verbal Therapy (AVT).  Børn med høretab har en hverdag i institutions- eller skoleregi, hvilket vil blive berørt i forhold til nødvendige tiltag. Derudover vil der blive sat fokus på det vigtige samarbejde mellem alle de forskellige aktører som karakteriserer området pædiatrisk audiologi.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • evidensbaseret praksis.
 • audiologiske principper
 • rehabilitering af børn med høretab i et bredt perspektiv

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i forskningslitteratur om børn med høretab
 • vurdere individuelle cases og opstille mål for rehabilitering
 • vurdere hvilke tiltag i barnets dagligdag, der er nødvendige, og indtænke samarbejdspartnere

 

Kompetencer til at

 • sætte sig ind i forskningslitteratur på området pædiatrisk audiologi og rehabilitering af børn med høretab
 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for området pædiatrisk audiologi
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • (formidle audiologopædisk specialviden til kolleger).


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Undervisningen består primært af oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og undervisning, fx øvelser i koblinger mellem konkrete børnecases og undervisning/​forskningsindsigter.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen