HAUK0031FU AUD; Fordybelseskursus B - Sprogtestning

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language testing

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at deltagerne får færdigheder i at analysere og vurdere testmaterialer inden for det sproglige område. Læsning af teoretisk litteratur (primært på engelsk) veksler med analyser af konkrete materialeeksempler.

Bemærk at kurset ikke er en oplæring i at anvende bestemte materialer eller testformer.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område, både hvad angår formål, udformning og praktisk anvendelig – samt formidle sine pointer til kolleger i form af argumenterede anbefalinger om valg mellem materialer.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • analysere og vurdere testmaterialer fra det sproglige område, både hvad angår formål, udformning og praktisk anvendelig – samt formidle sine pointer til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning. Der veksles mellem underviseroplæg, øvelser og fremlæggelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 105
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 73
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse