HAUK0031EU AUD; Fordybelseskursus C: Ordblindeundervisning for unge og voksne

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Dyslexia training for adults

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Med udgangspunkt i ordblindeundervisning vil vi i kurset dykke ned i den generelle audiologopædiske undervisning af unge og voksne. Kommunikationsvanskeligheder i voksenlivet kan være medfødte som fx ordblindhed eller erhvervede som fx afasi, og begge dele kan være en kompleks affære at behandle.

 

Når man er ordblind, har man sværere end andre ved at koble en lyd til et bogstav. Dét er ordblindhedens kerne, og når vi arbejder med ordblinde børn, handler undervisningen i høj grad om at træne den evne. Det er egentlig samme evne, vi skal træne, når vi arbejder med unge og voksne. Problemet er bare, at der for mange ordblinde unge og voksne er vokset et lag af lavt selvværd, angst og frustration uden på ordblindhedens kerneudfordring.

 

For at varetage en god voksenundervisning er vi derfor nødt til at tænke i tre forskellige aspekter, når vi planlægger en intervention. Vi skal (1) arbejde med kommunikationsvanskelighedens rent funktionelle kerneudfordring. Vi skal (2) arbejde med de psykiske barrierer, der måtte stå i vejen for indlæringen. Vi skal (3) arbejde med kompenserende strategier, så eleverne kan fungere i de udfordringer, de møder i hverdagen her og nu.

 

Kurset vil være praksisorienteret og i høj grad tage udgangspunkt i helt konkrete situationer fra undervisning af voksne. Du vil som audiologopædistuderende blive klædt på til at inddrage både funktionel træning, de emotionelle barrierer og kompenserende strategier i din undervisning. Vigtigst af alt vil du dog blive trænet i at vurdere, hvilke aspekter du med fordel kan lægge vægt på i undervisningen af den enkelte elev. 

 

Der tages udgangspunkt i ordblindeundervisning, men kurset er relevant for alle, der er interesserede i det audiologopædiske arbejde med unge og/eller voksne.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • Audiologopædisk intervention for voksne
 • De emotionelle og psykiske udfordringer, der følger mange voksne med kommunikationsvanskeligheder

 

Færdigheder i at

 • sætte sig ind i audiologopædiske interventionsmetoder for voksne på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for audiologopædisk intervention
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning med praktiske øvelser både individuelt, i par og i gruppe
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen