HAUK0028FU AUD; Praksisfordybelse 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Practical Specialisation 1

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre et praksisforløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

kandidatuddannelsen:

2023-ordningen


Studieordningen findes her.

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre et praksisforløb
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 2,5
  • I alt
  • 2,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse