HAUK0025EU AUD; Fordybelseskursus B: DLD hos flersprogede børn - aspekter af udredning og intervention

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Bilingual children with DLD – aspects of assessment and intervention

Uddannelse

Audiologopædi

 

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i børnelogopædisk praksis ift. flersprogede børn med DLD eller formodet DLD. Der vil blive sat fokus på udrednings- interventionsmuligheder på hhv. småbørns- og skoleområdet, hvor fx evidensbaserede interventionsmetoder bliver forsøgt omsat til praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • Børnelogopædisk praksis ift. udredning og intervention af flersprogede børn med DLD


Færdigheder i at

 • sætte sig ind i børnelogopædisk praksis – på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.


Kompetencer til at

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for detbørnelogopædiske felt
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Eksaminanden kan;

 • sætte sig ind i børnelogopædisk praksis – på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.


Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningen
2019-ordningen

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning inklusive praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen