HAUK0022EU AUD; Fordybelseskursus B: Implanterbare høreløsninger

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Implantable Hearing Solutions

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Det audiologiske område omfatter mange forskellige behandlingsløsninger for høretab.

Kurset giver en teknisk introduktion til implanterbare høreløsninger bl.a. cochlear implantater (CI) og benforankrede høreløsninger (BAHS), som udgør en voksende andel i behandlingen af de medfødt svære høretab, pludselig døvhed, blandede høretab m.m.

Der vil blive sat fokus på kandidatur, det kirurgiske indbreb, tilpasning af høreløsning samt lydprocessering.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • teknologier indenfor Implanterbare høreløsninger – fordele og udfordringer.

 

Færdigheder i at:

 • sætte sig ind i national og international behandling, kirurgi, tilpasning, samt lydprocessering med cochlear implantater (CI), benforankrede høreløsninger (BAHS), Hjernestammeimplantet (ABI) m.fl på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at:

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for implanterbare høreløsninger
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan

 • sætte sig ind i behandling og tilpasning af cochlear implantater (CI), benforankrede høreløsninger (BAHS), Hjernestammeimplantet (ABI) m.fl på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Det anbefales, at man har taget Audiologi 1 eller tager det sideløbende med dette kursus.
Undervisningen vil bestå af oplæg/​forelæsninger med brug af relevante cases. Der vil være aktiv inddragelse af de studerende. Undervisningen vil være baseret på videnskabelige publikationer inden for feltet samt baggrundslitteratur dækkende de fundamentale teorier i feltet. Undervisningen vil ligeledes indbefatte en praktisk undervisningsgang med hands-on introduktion til lydprocessorer, tilpasningssoftware mm.

Undervisningsslides vil være på engelsk for at reflektere litteraturen. Undervisningen vil primært foregå på dansk, men nogle moduler vil foregå på engelsk. Der vil dog altid være mulighed for at stille spørgsmål på dansk.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen