HAUK0011EU AUD; Fordybelseskursus B - Sprogforståelse i grundskolen

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation B - Language understanding in primary and lower secondary school

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Der er i dag stor opmærksomhed på at identificere en bred række sproglige vanskeligheder hos børn i dagtilbud. Men ved skolestart bliver meget af opmærksomheden fokuseret på netop de aspekter af sprog, der er forudsætninger for den begyndende læsetilegnelse, i særdeleshed fonologiske færdigheder. Når undervisningsaktiviteterne efter et par år flytter fra afkodning til læseforståelse, viser nogle elever sig overraskende at opleve læsevanskeligheder, der tilsyneladende relaterer sig til bredere sproglige forståelsesvanskeligheder.

Formål: Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i 1) hvad der karakteriserer disse elevers sprogforståelsesproblemer og hvordan de kan identificeres), 2) hvilke sproglige udfordringer der er i at forstå tekster, 3) hvilke tiltag der kan være relevante for at støtte eleverne.

Hensigten er at forbedre muligheden for at identificere elever med sproglige vanskeligheder og for at forstå de faglige vanskeligheder, der kan følge med, således at man bedre kan vejlede eleverne og deres lærere.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • Delvist selvstændigt sætte sig ind i litteraturen om ældre børns sprogvanskeligheder og de sproglige aspekter af læseforståelsesområdet
 • Udforme en rapport med et forslag til evidensbaseret identifikation eller støtte af elever med vanskeligheder inden for et afgrænset område
 • Foreslå effektevaluering af forslaget
 • I udstrakt grad selvstændigt at søge relevant videnskabelig litteratur til forslaget

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • Delvist selvstændigt sætte sig ind i litteraturen om ældre børns sprogvanskeligheder og de sproglige aspekter af læseforståelsesområdet
 • Udforme en rapport med et forslag til evidensbaseret identifikation eller støtte af elever med vanskeligheder inden for et afgrænset område
 • I begrænset omfang foreslå effektevaluering af forslaget
 • I begrænset omfang selvstændigt at søge relevant videnskabelig litteratur til forslaget


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2008-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning med gruppeaktiviteter
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse