HAUK0010FU AUD; Læsning 2 (Skriftsproglige vanskeligheder)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Reading II: Literacy difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag dækker skriftsproglige vanskeligheder med hovedvægt på deres årsager og afhjælpning.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen

2019-ordningen

2008-ordningen


KA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)


BA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning og praktikundervisning
Inden prøven aflægges, skal Læsning I være bestået.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Praktik
 • 15
 • Eksamensforberedelse
 • 145,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Der er dog ikke ekstern censur, hvis kurset tages under følgende studieordninger:


KA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)


BA-tilvalg:

2020-ordningen (Læsevidenskab)

Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse