HAUK0010EU  AUD; Fordybelseskursus A: Interventionsmetoder i afasibehandling

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Rehabilitation of aphasia

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset giver teoretisk og praktisk viden om udvalgte metoder til rehabilitering af afasi, herunder metodernes evidensbasering og teoretiske fundering, målgrupper, praktisk tilrettelæggelse af undervisningen samt egnede tests og redskaber til vurdering af udbytte. Der fokuseres på at gå i dybden med udvalgte metoder, som fokuserer på forskellige niveauer og faktorer ud fra en ICF-baseret tilgang til rehabilitering.

Målbeskrivelser

Faglige mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • demonstrere godt kendskab til væsentlige guidelines om rehabilitering af afasi
 • demonstrere indgående kendskab til udvalgte rehabiliteringsmetoders fundering i forskningsevidens
 • indplacere de udvalgte rehabiliteringsmetoder i en overordnet teoretisk ramme
 • vurdere metodernes anvendelighed i forhold til konkret cases
 • foreslå relevante baseline og outcome mål ved anvendelsen af bestemte metoder
 • videreformidle sine overvejelser om ovenstående punkter på en velbegrundet måde for kolleger


Faglige mål for BA-tilvalgsstuderende:

Eksaminanden kan:

 • demonstrere indgående kendskab til udvalgte rehabiliteringsmetoders fundering i forskningsevidens
 • indplacere de udvalgte rehabiliteringsmetoder i en overordnet teoretisk ramme
 • vurdere metodernes anvendelighed i forhold til konkret cases
 • foreslå relevante baseline og outcome mål ved anvendelsen af bestemte metoder
 • videreformidle sine overvejelser om ovenstående punkter på en velbegrundet måde for kolleger

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse i form af 75% fremmøde i alle lektioner og deltagelse i øvelser.

Undervisningen vil fortrinsvis ligge samlet på hele dage med inviterede eksterne gæsteundervisere. En mindre del af undervisningen kan varetages af internationale gæsteforelæsere og vil derfor foregå på engelsk.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • I alt
 • 206