HAUK0009EU AUD; Fordybelseskursus A; Sprog og kommunikation hos børn med autisme

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Language and communication in children with autism

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Audiologopæder bør spille en afgørende rolle for udredning af og indsatser til børn med autisme. Dette fordybelseskursus sigter mod at klæde deltagerne på til denne opgave.

 

De sproglige og kommunikative færdigheder hos børn med autisme spænder fra minimalt verbale børn til børn med avanceret sprog og særlige sproglige styrker. På kurset skal vi sætte os grundigt ind i autisme og i den store forskellighed i sproglige og kommunikative færdigheder, der ses i børnegruppen. Vi skal dernæst fokusere på, hvordan man som audiologopæd bedst intervenerer ift. de forskellige børn og samarbejder med deres forældre.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention.

   

Færdigheder i at:

 • sætte sig ind i et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention, på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at:

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for audiologopædien
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2023-ordningen
2020-ordningenAlle studieordningerne findes her

Der vil være en blanding af forelæsninger, holdundervisning, empiriindsamlingsarbejde og studenteroplæg.

Undervejs i forløbet skal vi have kontakt med konkrete børn og forældre, hvis interaktioner vi skal video-optage i deres hjem og/eller i spejlrummet på instituttet. Efterfølgende skal optagelserne analyseres mhp. anbefalinger til praksis. Noget af arbejdet med den indsamlede empiri vil foregå som en del af undervisningen.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen