HAUK0008FU AUD; Praksisfordybelse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Practical Specialisation

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre to prak-sisforløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelse:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Den studerende skal under supervision tilrettelægge og gennemføre to praksisforløb
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio