HAUK0003EU  AUD; Talevanskeligheder II: Dysartri og læbe-, kæbe- og ganespalte

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Speech Difficulties II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Faget består af to dele: dysartrier og læbe-ganespalte.

Sigtet er, at den studerende bliver i stand til at undervise personer med dysartri. Hertil kommer vejledning og rådgivning om håndtering af kommunikationsproblemer, også af pårørende og andre faggrupper. Uden dette anvendelsesfag kan den studerende ikke regne med at blive kvalificeret til at arbejde som logopæd. Faget udbydes dog også på kandidatuddannelsen i audiologopædi.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden, skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden, skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5