HAUK0001EU  AUD; Audiologi I: Medicinsk og teknisk audiologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Audiology I: Medical and Technical Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:

1. Psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3.Teknisk audiologi som vil foregå på Lingvistisk Laboratorium

Målbeskrivelser

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Studiemønsteret er kun for studerende med grundfagsuddannelse i Audiologopædi.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5