HAUB0013EU AUD; Sprogforstyrrelser hos børn

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Children’s Language Disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag drejer sig om sproglige og kommunikative vanskeligheder hos børn med sprogforstyrrelser. Et centralt element i faget er vurderingen af de sproglige og kommunikative vanskeligheder samt deres mulige konsekvenser for fx deltagelse i samtaler med andre børn eller i undervisningssituationer. Også mulige indsatser, der kan afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne, adresseres i faget. Indsatserne kan gives direkte til barnet eller indirekte til barnets omgivelser. Indsatserne kan fx dreje sig om at forbedre sprogfærdighederne, om at ændre det sproglige miljø omkring barnet eller om alternativ og supplerende kommunikation. Der indgår også praktik i faget.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2020-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. (Der er ingen alternativ prøveform, hvis den studerende ikke får godkendt den aktive undervisningsdeltagelse, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen).