HAUB0011FU AUD; Afasi

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette anvendelsesfag drejer sig om voksnes tab af kommunikative og sproglige færdigheder, primært i forbindelse med hjerneskade (afasi), men også i forbindelse med demens. Et centralt sigte med faget er at give studerende viden om tiltag til at afhjælpe eller kompensere for vanskelighederne gennem interventioner rettet mod personer med afasi og deres omgivelser. Der indgår også praktik i faget.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 69
  • Forberedelse (anslået)
  • 225
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse