HAUB0011EU AUD; Stemmelidelser og akustik

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Voice Disorders and the Acoustics of Speech

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset består af to dele. Stemmelidelser handler om undersøgelse og behandling af borgere med stemmeproblemer. Man lærer om forskellige diagnosers fremtrædelsesformer og årsager. Den lægelige og logopædiske undersøgelse gennemgås. For dertil at kunne planlægge og gennemføre hensigtsmæssige logopædiske undervisningsforløb for disse borgere, kræves et godt kendskab til fysiologien, samt de forskellige øvelsers hensigt, gennemførelse og effekt.

I akustik lærer den studerende at redegøre for talens akustik, herunder sammenhængen mellem akustik og artikulation samt at aflæse og evaluere udvalgte kvantitative metoder til at dokumentere  stemme og tale. Derudover lærer den studerende at forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau. Kurset består af forelæsninger, praktik, klinikundervisning på Køge sygehus samt personlig stemmedannelse på mindre hold.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


Bacheloruddannelser:

2020-ordningen

Studieordningen findes her

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningdeltagelse