HAUB0010FU AUD; Psykolingvistik og statistik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Psycholinguistics and Statistics

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset har to strenge: 
 

 • I den psykolingvistiske streng får du indblik i, hvordan sproglige meddelelser opfattes og frembringes, og du bliver i stand til at sammenkoble konkrete iagttagelser af sproglig adfærd (både uformelt og ved test) med teoretiske modeller af sproglig forarbejdning.
 • I den statistiske streng lærer du at tolke kvantitative resultater i audiologopædiske undersøgelser, både egne og publicerede.
   

De to strenge samles, når du i løbet af kurset selv skal lave en empirisk undersøgelse om et psykolingvistisk emne, som skal fremlægges for holdet og afrapporteres i en eksamensopgave.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve.