HAUB0010EU AUD; Kommunikationens anatomi og fysiologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

The Anatomic and Physiological Foundations of Communication

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kommunikationens Anatomi og Fysiologi beskriver det basale biologiske fundament for menneskelig kommunikation. I kurset bliver der lagt særlig vægt på respirationssystemet, stemmedannelse, artikulationsapparatet, øret, hørelsen, samt basal neuroanatomi.

Undervisningsformen er forelæsninger med gennemgang af de anatomiske strukturer og de fysiologiske mekanismer, som muliggør kommunikation. Visse sygdomstilstande i kommunikationsapparatet vil blive berørt. Der forventes en del udenadslære.

Målbeskrivelser

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve