HAUB0009FU AUD; Psykologi, kommunikation og stammen

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Psychology, Communication, and Stuttering

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset giver viden om tværgående elementer med relevans for hele det audiologopædiske fagfelt, bl.a. kognitiv og social udvikling og funktion som forudsætninger for kommunikation, sprogopfattelse og sprogfrembringelse. Kommunikationsnedsættelser introduceres generelt med fokus på social stigmatisering og psykologisk coping. Endelig udgør fagelementet ’stammen’, der drejer sig om denne talelidelses opståen og fremtrædelsesformer samt mulige logopædiske interventionsformer et væsentligt element på kurset.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve