HAUB0009FU AUD; Psykologi, kommunikation og stammen

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Psychology, Communication, and Stuttering

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset giver viden om tværgående elementer med relevans for hele det audiologopædiske fagfelt, bl.a. kognitiv og social udvikling og funktion som forudsætninger for kommunikation, sprogopfattelse og sprogfrembringelse. Kommunikationsnedsættelser introduceres generelt med fokus på social stigmatisering og psykologisk coping. Endelig udgør fagelementet ’stammen’, der drejer sig om denne talelidelses opståen og fremtrædelsesformer samt mulige logopædiske interventionsformer et væsentligt element på kurset.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
Tilstedeværelse i mindst 80% af holdundervisningen
Et antal bundne hjemmeopgaver af et samlet omfang på 11-15 normalsider
Krav til indstilling til eksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 Tilstedevæelse i mindst 80 % af holdundervisningen.

 Et antal bundne hjemmeopgaver af et samlet omfang på 11-15 nor-malsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur