HAUB0008FU AUD; Fonetik, semantik og sprogtilegnelse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Phonetics, Semantics, and Language Acquisition

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset består overordnet af tre dele med hver sin underviser.

Fonetik: Formålet er, at give en introduktion til talens akustik; at træne deltagerne i at bruge lydskrift til at transskribere udtaler af danske ord (både standardudtaler og konkrete, aflyttede udtaler); samt at give indsigt i lydsystemet i dansk (herunder de vigtigste fonologiske analyseredskaber og begreber).

Semantik: Formålet er, at den studerende bliver opmærksom på forskellene mellem talt og skrevet sprog, og at den studerende kan foretage analyser af både af bogstavelig og indtolket sproglig betydning.

Sprogtilegnelse: Formålet er, at den studerende opnår viden om børns tidlige sprogudvikling, de væsentlige forudsætninger for den og færdigheder i at vurdere den. Dette er vigtige forudsætninger for at kunne identificere tale- og sprogforstyrrelser hos børn.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i studieordningen, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2020-ordningen


Studieordningen findes her.

holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Bunden skriftlig prøve