HAUB0007FU  AUD; BA-projekt (AUD)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Individuel vejledning

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Individuel vejledning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10