HAUB0007EU AUD; Bachelorprojekt

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Individuel vejledning

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave med resumé