HAUB0007EU  AUD; Bachelorprojekt

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Bachelor's project

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Individuel vejledning.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

Individuel vejledning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé.

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10