HAUB0006FU AUD; Statistik og videnskabsteori

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Statistics and research methods

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Du opnår basal viden om statistik og relevante statistiske analyser i den anvendte sprogvidenskab, så du selv kan udvælge og gennemføre sådanne analyser inden for grundfagets emneområde. Du lærer desuden at identificere forskellige videnskabelige metoder inden for det audiologopædiske forskningsfelt og at vælge statistiske metoder under hensyn til den anvendte videnskabelige metode.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve