HAUB0006EU AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Audiologopædi i kraft pr. 1.9.2020, er efteråret 2020 sidste gang, kurset Stemme, stemmelidelser og stammen udbydes.

Kurset består af de to fag 'Stemme og stemmelidelser' samt 'Stammen'. I begge fag lærer man om talelidelsers opståen og fremtrædelsesformer. For dertil at kunne planlægge og gennemføre hensigtsmæssige logopædiske undervisningsforløb for disse borgere, kræves et godt kendskab til forskellige øvelsers hensigt, gennemførelse og effekt. Kurset består af forelæsninger, praktik, klinikundervisning på Køge sygehus samt personlig stemmedannelse på mindre hold.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen
2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Anatomi og fysiologi I og II være bestået.
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.
Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse