HAUB0006EU AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset består af to de to fag 'Stemme og stemmelidelser' samt 'Stammen'. I begge fag lærer man om disse talelidelsers opståen og fremtrædelsesformer. For dertil at kunne planlægge og gennemføre hensigtsmæssige logopædiske undervisningsforløb for disse borgere, kræves et godt kendskab til forskellige øvelsers hensigt, gennemførelse og effekt. Kurset består af forelæsninger, praktik, klinikundervisning på Køge sygehus samt personlig stemmedannelse på mindre hold.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Prøveemnet (stemmelidelser eller stammen) afgøres individuelt ved lodtrækning.
Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Anatomi og fysiologi I og II være bestået.
Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.
Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og
voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).