HAUB0005FU  AUD; Sprogvanskeligheder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Sprogvanskeligheder består af tre dele: Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/dysfasi, afasi og praktik.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her

Holdundervisning og praktik
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5