HAUB0005EU  AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Kurset er et tværgående kursus, som giver indsigt i og redskaber til at arbejde med mennesker, hvor de kommunikative funktionsnedsættelser i udstrakt grad har indflydelse på deres og omgivelsernes liv. Kurset spænder derfor fra de samfundsmæssige aspekter som lovgivning og konventioner, over de sociale og psykologiske aspekter ved store funktionsevnenedsættelser og til konkrete logopædiske (specialpædagogiske) metoder og værktøjer i arbejdet med børn og voksne med et relativt svært kommunikationshandicap.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:
2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206