HAUB0005EU AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Audiologopædi i kraft pr. 1.9.2020, er efteråret 2020 sidste gang, kurset Kommunikationshandicap og specialpædagogik udbydes.

Kurset er et tværgående kursus, som giver indsigt i og redskaber til at arbejde med mennesker, hvor de kommunikative funktionsnedsættelser i udstrakt grad har indflydelse på deres og omgivelsernes liv. Kurset spænder derfor fra de samfundsmæssige aspekter som lovgivning og konventioner, over de sociale og psykologiske aspekter ved store funktionsevnenedsættelser og til konkrete logopædiske (specialpædagogiske) metoder og værktøjer i arbejdet med børn og voksne med et relativt svært kommunikationshandicap.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:
2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve