HAUB0004EU AUD; Talens akustik

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Acoustics of speech

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Audiologopædi i kraft pr. 1.9.2020, er efteråret 2020 sidste gang, kurset Talens akustik udbydes.

Den studerende lærer at redegøre for talens akustik, herunder sammenhængen mellem akustik og artikulation samt at redegøre for de almindeligt anvendte kvantitative metoder til beskrivelse af ovenstående. Derudover lærer den studerende at forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen
2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprogvidenskab I og II være
bestået.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler