HAUB0004EU  AUD; Talens akustik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Acoustics of speech

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Den studerende lærer at redegøre for talens akustik, herunder sammenhængen mellem akustik og artikulation samt at redegøre for de almindeligt anvendte kvantitative metoder til beskrivelse af ovenstående. Derudover lærer den studerende at forstå de væsentligste aspekter af talens perception på elementært niveau.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprogvidenskab I og II være
bestået.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler (pensumlitteratur, ordbøger
og egne noter).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve med hjælpemidler (pensumlitteratur, ordbøger
og egne noter).

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206