HAUB0003FU AUD; Sprog og psykologi II

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language and psychology II

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Dette redskabsfag drejer sig om normal sprogopfattelse og sprogproduktion og om udviklingen af disse funktioner.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningerne findes her

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Reeksamen

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse