HAUB0003FU  AUD; Sprog og psykologi 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language and psychology 2

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

I løbet af kurset får indblik i, hvordan sproglige meddelelser opfattes og frembringes, og at du bliver i stand til at sammenkoble konkrete iagttagelser af sproglig adfærd (både uformelt og ved test) med teoretiske modeller af sproglig forarbejdning. Du lærer også de grundlæggende retningslinjer for, hvordan man rapporterer en empirisk undersøgelse. I løbet af kurset skal du selv lave en empirisk undersøgelse, som du skal fremlægge for holdet og afrapportere i en eksamensopgave.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206