HARÆ0001FU  MØS, Arabisk Propædeutik B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Arabic Propeadeutics B

Uddannelse

Studieordning for mellemøstens sprog og kulturer på BA-niveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2017

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik A. Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.

Målbeskrivelser

BA 2017-studieordning:
Arabisk Propædeutik B (fagelementkode HARÆ00071E)

 

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5