HARÅ00602U ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk B med arabisk litteratur B (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics 1

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk.


Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Kursusindhold

Kommunikativt Arabisk tilsigter at udvikle de fire kommunikative kompetencer: læse, lytte, skrive og tale på standardarabisk. Semestret starter indføring i mediesprog.  Senere arbejder de studerende med projekter med selvvalgte emner. Projektet afsluttes med en formidlingsfase, hvor de enkelte grupper formidler proces og resultater til deres medstuderende. Der arbejdes med oplæg, skriftlige og mundtlige øvelser, samtale og fremlæggelser. På litteratur b arbejdes der med læsning af moderne litteratære tekster og med analyser og kontekst af de læste tekster

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning

Kommunikativt arabisk B med litteratur B  (fagelementkode HARB00601E)

Undervisningsmaterialet til den kommunikative del er tilgængeligt via Absalon, men et print heraf inkl. lyd og videomateriale (tilrådes) kan købes i Kompendieudsalget. Undervisningsmaterialet til litteraturdelen vil blive lagt ud på Absalon

Kommunikativt arabisk A og litteratur A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24