HARÅ00581U  ÅU - Arabisk litteratur A (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Arabic Literature A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015.

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres delvist med moderne arabisk litteratur fra 2010-studieordningen og med arabisk litteratur fra 2015-studieordningen

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

BA 2015  studieordning, arabisk litteratur A (fagelementkode HARB00581E)

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Bestået propædeutik
Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • I alt
  • 16