HARÅ00571U  Kommunikativt arabisk A (E18) ÅU

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Communicative Arabic A

Uddannelse

BA 2015 -studieordning Mellemøstens sprog og samfund

Kursusindhold

Kommunikativt Arabisk tilsigter at udvikle de fire kommunikative kompetencer: læse, lytte, skrive og tale på standardarabisk. Vi arbejder med temaet: ”Udlændighed og emigration” med brug af både trykte tekster, lyd- og Videotekster. I starten arbejder vi med lærebogstekster, derefter bruger vi kun autentiske tekster.

Målbeskrivelser

BA 2015-ordning

Kommuikativt arabisk A  (fagelementkode HARB00571E)

 

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt via Absalon, men et print heraf inkl. lyd og videomateriale (tilrådes) kan købes i Kompendieudsalget. Nærmere oplysninger tilsendes af underviser inden kursusstart.

Arabisk Propædeutik
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28