HARÅ0026FU ÅU ARAB, Mellemøstens moderne historie (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

History of the Modern Middle East

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2022

Udbydes via Åbent Universitet

 

Kursusindhold

Kurset giver den studerende viden om den historiske udvikling i Mellemøsten i det 19., 20. og 21. århundrede. Det giver et overblik over de faktorer, der har været afgørende for at det moderne Mellemøsten blev til samt kendskab til nuværende problemfelter i dagens Mellemøsten.

Kurset er en del af grundfagsBA i Mellemøstens sprog og samfund men kan også tages som tilvalgskursus og i øvrigt følges af enhver med interesse for Mellemøstens moderne historie. Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2024.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieodning
Mellemøstens moderne historie (aktivitetskode HMØB00091E)

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Forberedelse (anslået)
  • 392,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)