HARÅ0025FU ÅU ARAB, Arabisk propædeutik A, lørdags- og fjernundervisning (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics A

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2022

 

 

Kursusindhold

Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabiske alfabet samt enkle samtaler gennemgås den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet og også kan købes som kompendier med tilhørende usb-stik med lydmateriale. Arabisk propædeutik A giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk propædeutik B adgang til de andre arabiskkurser på Mellemøststudier med et sprogligt indhold.  Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2024. Det er muligt at følge kurset udelukkende som fjernundervisning og via Skype hvis man f.eks. bor i udlandet.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning
Arabisk propædeutik A (aktivitetskode HARÆ00101E)

 

 

Vi starter med det  internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del 1. med tilhørende mulighed for at anskaffe materialet i kompendieform. Nærmere besked om anskaffelse af materiale sendes til de tilmeldte 14 dage inden kursusstart.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning – mulighed for kursister i udlandet e.l. for deltagelse via zoom. Løbende rettelse af opgaver, lydfiler med mere via kursusplatformen Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 48
  • Forberedelse (anslået)
  • 364,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet