HARÅ0023FU ÅU ARAB, Sproglig variant (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Linguistic variant

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2022

Udbydes via Åbent Universitet

 

Kursusindhold

Det almindelige talesprog i et arabisk land omtales som det arabiske lands  ”dialekt” som ofte også er den der bruges når man skriver på Facebook, viser uddrag af tale i bøger etc etc. Standardarabisk er sproget, der oftest bruges som skriftsprog og som talesprog i mere formelle situationer. Der vil på kurset blive undervist i enten ægyptisk eller i syrisk dialekt afhængigt af hvor interessen ligger hos kursister, der skal i gang med faget sprolig variant. Ægyptisk dialekt tales som modersmål af 100 mill. og er kendt over hele den arabiske verden på grund af de meget udbredte ægyptiske film og TV-serier m.m.. En stor gruppe af indvandrere og flygtninge fra den arabiske verden, der bor i Danmark taler syrisk dialekt. Når der undervises i syrisk dialekt omfatter det palæstinsisk, jordansk, syrisk og libanesisk dialekt, da lighederne er store. Vi læser og lytter til dialekt, arbejder med grammatikken og taler sammen på dialekten. Materialet indeholder film, video, lydklip og skriftlige tekster på dialekten.

Målbeskrivelser

BA 2019- studieordning
Sproglig variant (aktivitetskode HARB00831E)

 

 

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers  internetbaserede materiale med tilhørende kompendier i print: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Kommunikativ færdighed med litteratur og projekt eller tilsvarende
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse – mulighed for kursister i udlandet e.l. for deltagelse via zoom. Løbende rettelse af opgaver, lydfiler med mere via kursusplatformen Absalon.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet