HARÅ0023EU Aflyst ÅU ARAB, Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (E23)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Societal Debate with Communicative Arabic

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019-ordningen

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Vi arbejder med relevante emner i forbindelse med samfundsdebatten i mellemøsten og bruger tekster fra fiktion, medier og videnskabelig litteratur. Emnerne er f.eks. byfornøjelse / gated communities,  minoriteters rettigheder og status, køn, uddannelse med mere.   -  Vi ser også på sammenhængen mellem debatterne og de aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten.

Vi læser, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren faglig dimension.

Ved at få førstehåndskendskab til debatteksterne vil den studerende opnå viden om argumentationsopbygning og referencerammer i debatterne.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode: HARB00771E)

 

Bestået Kommunikativt Arabisk eller tilsvarende
Klasseundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Forberedelse (anslået)
  • 392,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse