HARÅ0021FU Aflyst ÅU ARAB, Arabisk propædeutik B - Lørdags- og fjernundervisning (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Arabic Propaedeutics B

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund 2022

Udbudes under Åbent Universitet

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk propædeutik A. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse arabiske tekster om livet i Mellemøsten, og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler af stigende sværhedsgrad med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd samt gennemgang af hovedtrækkene i den arabiske grammatik. Der vil desuden være skriftligt arbejde, essays, oversættelser m.m.

Målbeskrivelser

BA 2022-studieordning
Arabisk propædeutik B (fagelementkode HARÆ00111E)

 

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers  internetbaserede materiale med tilhørende kompendier i print: yderligere info om materiale følger inden kursusstart.

Arabisk propædeutik A
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 48
  • Forberedelse (anslået)
  • 364,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet