HARÅ0020FU ÅU ARAB, særligt studeret emne med sprog (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

ÅU ARAB,

Uddannelse

Fagstudieordning Bachelortilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

Udbydes via Åbent Universitet

 

Kursusindhold

Kurset omfatter fokuserer på dagsaktuelle emner og omfatter læsning af tekster, dagsaktuelle avisartikler, uddrag af litteratur og diskussion af disse emner på arabisk i en kombination med genopfriskning af elementer fra den arabiske grammatik med vægt på anvendelse af verber, deres former, og evt. andre emner fra teksterne som f.eks. sætningskonstruktioner.

Kurset og dermed undervisnings kan også inddrage forskellige arabiske teksttyper indenfor moderne kulturel produktion som f.eks. diverse moderne litterære genrer, film, video og musik.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse og det forventes at de studerende forbereder indlæg til de enkelte undervisningsgange. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer vedligeholdes ved skriftlige opgaver både i form af oplæg til de enkelte undervisningsgange. opgave er at facilitere undervisningen med tekstforslag m.v.

Målbeskrivelser

BA 2019-tilvalgsordning
Særligt studeret emne med sprog (aktivitetskode HARB10191E)

BA 2019 studieordning
Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (aktivitetskode HARB00751E)

 

Undervisningsmateriale udsendes 14 dage inden kursusstart

Gennemført arabisk propædeutik A og B eller tilsvarende.
Holdundervisning med indlæg fra de enkelte studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • I alt
  • 20
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet