HARÅ0020EU ÅU ARAB,Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse (E22)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Communicative Arabic with Texts and Translation

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019-ordningen

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Kursusindhold

Kurset og dermed undervisningslørdagene er delt op i to undervisningsforløb, , der dog i nogle henseender vil blive samkørte i forbindelse med arbejde med fælles tekster. Det ene forløb arbejder med at styrke de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skriv og hvor temaerne er eksil, udlændighed m.v. Det andet forløb består af en introduktion til moderne arabisk kulturel produktion, hvor der specifikt trænes læsning og analyse med udgangspunkt i arabisk forskellige teksttyper indenfor moderne kulturel produktion som f.eks. diverse moderne litterære genrer, film, video og musik. Kursets oversættelseselement ligger primært i dette forløb og består af mundtlige oversættelser i timerne og skriftlige oversættelser som hjemmeopgaver.

Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Undervisningen baseres på de studerende aktive deltagelse. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative og analytiske kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder.

Der planlægges en studietur til Mellemøsten i efteråret 2022 eller i slutningen af januar 2023.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (aktivitetskode: HARB00741E)

 

På kurset bruges Institut for Tværkulturelle og Regionale Studiers internetbaserede materiale til kommunikativt arabisk  med tilhørende kompendier i print samt litterære tekster med baggrundsmateriale: yderligere info om materiale følger inden kursusstart

Arabisk propædeutik A og B eller tilsvarende.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse