HARÅ0018EU ÅU ARAB, Arabisk litteratur med litterær metode (F23)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Arabic Literature with literary method

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Udbydes via Åbent Universitet

 

Kursusindhold

Vi læser moderne arabisk litteratur og klassisk arabisk litteratur på arabisk. Vi arbejder med forskellige metodiske tilgange til litteraturen og der gives samtidigt et litteraturhistorisk  overblik og tales om den litterære, kuturelle og samfundsmæssige baggrund for teksterne på dansk

Målbeskrivelser

BA 2019- studieordning
arabisk litteratur med litterær metode (aktivitetskode HARB00781E)

 

 

Kommunikativ færdighed med litteratur og projekt eller tilsvarende
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • I alt
  • 20
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)